محیط کامیون کمیسیون بزرگراه اخبار اقتصادی و بازرگانی

محیط: کامیون کمیسیون بزرگراه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی بازماندگان سرطان تیروئید در معرض ریسک بیماری قلبی

طبق نتیجه های یافته های جدید، زنان و مردانی که از سرطان تیروئید جان سالم به در برده اند با ریسک بسیار اوج بیماری قلبی روبرو هستند.

بازماندگان سرطان تیروئید در معرض ریسک بیماری قلبی

بازماندگان سرطان تیروئید در معرض ریسک بیماری قلبی

عبارات مهم : محققان

طبق نتیجه های یافته های جدید، زنان و مردانی که از سرطان تیروئید جان سالم به در برده اند با ریسک بسیار اوج بیماری قلبی روبرو هستند.

به گزارش مهر، محققان موسسه سرطان هانتزمن یوتا آمریکا اذعان می کنند که این ریسک در بازماندگان مرد و دارای اضافه وزن به مراتب زیاد است.

«میا حشیب»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما نشان می دهد که بازماندگان مرد سرطان تیروئید حدود ۵۰ درصد بیش از زنان در معرض مبتلا شدن به بیماری قلبی-عروقی قرار دارند، درحالیکه بازماندگان دارای اضافه وزن ۴۱ درصد زیاد در معرض این ریسک هستند.»

بازماندگان سرطان تیروئید در معرض ریسک بیماری قلبی

بعلاوه، میزان پایین هورمون جنبش کننده تیروئید با ۲۵ درصد ریسک زیاد بیماری قلبی مرتبط است.

تیروئید یک غده پروانه ای شکل در جلو گردن است و هورمون های را به منظور کنترل بسیاری از عملکردهای بدن از جمله میزان سرعت سوزاندن کالری ها یا میزان سرعت تپش قلب تولید می کند.

طبق نتیجه های یافته های جدید، زنان و مردانی که از سرطان تیروئید جان سالم به در برده اند با ریسک بسیار اوج بیماری قلبی روبرو هستند.

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های پزشکی حدود ۴۰۰۰ بازمانده سرطان تیروئید در طول ۱۵ سال را بررسی کردند.

محققان به بررسی فاکتورهای پرخطر، تاثیرات درمان و پیامدهای بیماری قلبی پرداختند. آنها دریافتند جنسیت، وزن و هورمون درمانی جنبش کننده تیروئید با ریسک بالاتر بیماری قلبی در مدت ۵ سال بعد از تشخیص سرطان مرتبط هستند.

سرطان تیروئید غالبا در بزرگسالان جوان تشخیص داده می شود و قیمت بقاء آن در مدت ۵ سال، ۹۸ درصد است.

بازماندگان سرطان تیروئید در معرض ریسک بیماری قلبی

محققان تاکید می کنند بازماندگان سرطان سینه باید از لحاظ بیماری قلبی به طورمداوم تحت نظر و معاینه باشند تا هم بیماری ارزش به موقع تشخیص داده شود و هم روند پیشگیرانه بهتری برایشان در نظر گرفته شود.

طبق نتیجه های یافته های جدید، زنان و مردانی که از سرطان تیروئید جان سالم به در برده اند با ریسک بسیار اوج بیماری قلبی روبرو هستند.

واژه های کلیدی: محققان | هورمون | بیماری | تیروئید | هورمون ها | سرطان سینه | تشخیص سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz